Duyurular

  • YENİ HARCAMA YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ

    02.11.2017 15:27

    2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi kapsamında entegrasyona açık, süreç yaklaşımı esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun YENİ DEVLET MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ, temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale getirilerek 06.11.2017 tarihi itibariyle pilot olarak beli ...