2017-11-02 15:27:00

2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi kapsamında entegrasyona açık, süreç yaklaşımı esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun YENİ DEVLET MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ, temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale getirilerek 06.11.2017 tarihi itibariyle pilot olarak belirlenen kurumlardan biri olarak kurumumuzda yeni sistem uygulanmaya başlanacaktır. Yeni sistem hakkında bilgilendirici videolar için tıklayınız. Ayrıca pdf dökümanı için tıklayınız.