İDARE FAALİYET RAPORLARI

AGÜ 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu

AGÜ 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu

AGÜ 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

AGÜ 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

AGÜ 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu

AGÜ 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

AGÜ 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

 

PERFORMANS PROGRAMI

AGÜ 2021 Yılı Performans Programı

AGÜ 2020 Yılı Performans Programı

AGÜ 2019 Yılı Performans Programı

 

 

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

AGÜ 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

AGÜ 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

AGÜ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

AGÜ 2016 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu

AGÜ 2015 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu

 

NAKİT AKIŞ TABLOSU / MALİ TABLOLAR

2019 Yılı Temel Mali Tablolar

2018 Yılı Temel Mali Tablolar

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

 

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

AGÜ 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

AGÜ 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

 

 

YATIRIM RAPORU

AGÜ 2016 3. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2016 4. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2017 1. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2017 2. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2017 3. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2018 1. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2018 2. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2018 3. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2018 4. Dönem Yatırım Raporu

2018 I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleştirme Raporu

2019 I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleştirme Raporu

AGÜ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

 

Agü 2020 Yılı Birinci Altı Aylık İç Kontrol Değerlendirme Raporu