2014 Faaliyet Raporu

2015 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu

2015 İdari Faaliyet Raporu

2016 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu

2016 İkinci Dönem Üç Aylık Bütçe Gerçekleştirme Raporu

2016 Üçüncü Dönem Üç Aylık Bütçe Gerçekleştirme Raporu

2016 İdari Faaliyet Raporu

2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

2016 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2017 Şubat Ayına Ait Mali Tablolar

2017 I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleştirme Raporu

2017 Yılı II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2017 Yılı III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu

AGÜ 2016 3. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2016 4. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2017 1. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2017 2. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2017 3. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2018 1. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2018 2. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2018 3. Dönem Yatırım Raporu

AGÜ 2018 4. Dönem Yatırım Raporu

2017 İdare Faaliyet Raporu

2018 I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleştirme Raporu

2019 I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleştirme Raporu

SGDB 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

AGÜ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2018 Yılı Temel Mali Tablolar

AGÜ 2019 Yılı Performans Programı

Agü 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

Agü 2020 Yılı Performans Programı

Agü 2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Agü 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Agü 2019 Yılı Temel Mali Tablolar

Agü 2020 Yılı Birinci Altı Aylık İç Kontrol Değerlendirme Raporu

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu